Card image

શ્રી ત્રિકમભાઈ જી. ઝાલાવાડિયા (Ex. Dy. Muni. Comm.)

Card image

શ્રી સી. એલ. મીના (IAS Retd.)

Card image

શ્રી કાંતિભાઈ એ. પટેલ (IAS Retd.)

Card image

શ્રી હરિભાઈ વી. પટેલ (IAS Retd.)

Card image

શ્રી એ. એસ. પટેલ (IAS Retd.)

Card image

શ્રી ધીરજભાઈ કાકડિયા (IIS)

Card image

શ્રી એસ. એ. ગોળકિયા (IAS Retd.)

Card image

શ્રી હસમુખભાઈ એન. પટેલ (IPS)

Card image

ડો. અનિલભાઈ ધામેલિયા (IAS)

Card image

શ્રી વી. પી. પટેલ (IAS)

Card image

શ્રી સતિષભાઈ એ. પટેલ (IAS)

Card image

શ્રીમતી અર્પિતાબેન પટેલ (ACP)

Card image

શ્રી ડી. જી. ઝાલાવાડિયા (IAS Retd.)

Card image

શ્રી પી. એન. પટેલ (IAS Retd.)

Card image

શ્રી કે. એન. પટેલ (DCP-Crime)

Card image

શ્રી અમિતભાઈ રાદડિયા (TDO)

Card image

શ્રી આર. એસ. પટેલ (IAS Retd.)

Card image

શ્રી હરેશભાઈ દુધાત (Dy. SP)

Card image

શ્રી હિરેનભાઈ પટેલ (TDO)